10:35 | 1389/12/04
کاندیداهای انجمن صنایع نساجی ایران در اتاق بازرگانی
نساجی نیوز: کاندیداهای انجمن صنایع نساجی ایران در اتاق بازرگانی از شهرهای کاشان، تهران، اصفهان و آذربایجان غربی معرفی شدند.

علیمردان شیبانی، مدیرعامل شرکت موکت همدان، کاندیدای تهران
محمدمروج حسینی، مدیرعامل شرکت پاوان، کاندیدای کاشان
علی نقی سیدخاموشی، مدیرعامل ریسندگی وبافندگی جامعه، کاندیدای تهران
عزیزبکتاش بکتاشی، مدیرعامل شرکت فرش افشار زرینه، کاندیدای آذربایجان غربی
ترکمان غلامی، مدیرعامل قالی مرینوس قوشاچای، کاندیدای آذربایجان غربی
جواد ظهیری، مدیرعامل شرکت رز پلیمر، کاندیدای اصفهان
نام:
پیام:

.کلیه حقوق این اثر متعلق به سایت نساجی نیوز می باشد
Copyright © 2010 nasajinews. All rights reserved