15:40 | 1396/06/12
نامه سازمان حفظ نباتات در خصوص ورود پنبه از کشورهای حوزه آسیای میانه بدون نیاز به سیستم خلاء
برای دریافت متن نامه به فایل پیوستی مراجعه فرمائید.

نام:
پیام:

.کلیه حقوق این اثر متعلق به سایت نساجی نیوز می باشد
Copyright © 2010 nasajinews. All rights reserved