16:25 | 1389/10/05
قالی ایزیرتو بافته شد
نساجی نیوز: ایده طراحی و بافت قالی با نام « ایزیرتو» با مشاهده عناصر نمادین، آیینی و تاریخی كه در نقاط مختلف كردستان به عنوان هویت و شناسنامه تاریخی، به صورت تصویری و تجسمی در معرض دید عموم قرار گرفته، شكل گرفته است.
به گزارش«نساجی نیوز» به نقل از اداره فرش سازمان بازرگانی كردستان، این قالی توسط هادی سلیمانی و با همکاری آقایان هادی و مهدی ضیاءالدینی بافته شده است.
ایزیرتو پایتخت ماناها بوده است كه بر اساس كاوش های باستان‌شناسی مشخص شده كه این پایتخت در محل فعلی روستای قلایچی شهرستان بوکان بوده است. تمدن مانایی ها یك پادشاهی عظیم در دوران پیش از تاریخ بوده كه بیش ترحوزه شمال غرب ایران را فرا می گرفته است. در اولین فصل كاوش های باستان شناسی سال 1364 در تپه قلایچی كتیبه ای سنگی به خط آرامی كهن در 13 سطر سر از خاك بیرون آورد و پس از آن كه آندره لومر فرانسوی این كتیبه را ترجمه كرد،
نام ایزیرتو در آن به چشم خورد و باستان شناسان را وادار كرد تا در فصول مختلف كاوش، پایتخت امپراتوری ناشناخته ماناها در هزاره اول قبل از میلاد را از دل خاك بیرون آورند. از جمله اشیای مكشوفه مهره های تزیینی و خصوصا آجرهای منقوش لعابدار در اندازه های بزرگ و متفاوت ، با نقوش و طرح های اساطیری، انسانی، حیوانی، گیاهی و هندسی می‌باشد .

نام:
پیام:

.کلیه حقوق این اثر متعلق به سایت نساجی نیوز می باشد
Copyright © 2010 nasajinews. All rights reserved